Rekrytointi käynnissä! Ota yhteyttä 044 980 1473 tai info@eshoiva.fi

ES-Hoiva - laadukkaasti läsnä

ES-Hoiva:n kotipalvelu on voimavarakeskeistä toimintaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan mielekäs ja hyvä arki kotona asumisen tukemiseksi. Tuotamme sovitusti asiakaslähtöistä palvelua muun muassa ravitsemuksen seurantaa, kauppa- ja asiointiapua, pyykki- ja vaatehuoltoa, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista, ruoanlaittoa, tietotekniikan tukemista sekä voinnin seurantaa, unohtamatta asiakkaan omia toiveita ja tarpeita. Toimimme tällä hetkellä Helsingin alueella.

Laadukkaasti läsnä

Autamme ikääntyviä asiakkaita ja heidän läheisiään ylläpitämään kotona asumisen laatua. Kohtaamme jokaisen arvokkaasti, kunnioittaen ja kuunnellen toiveita. Olemme motivoituneita ja läsnä.

Asiakaslähtöisyys

Jokainen asiakas on meille yksilö – ainutlaatuinen ja oma persoona. Toteutamme työtämme asiakkaan ehdoilla asiakasta kuunnellen, kunnioittaen ja vuorovaikutusta vaalien. Ilman asiakkaita ei ole meitä.

Luotettava ja turvallinen

Jokainen asiakas saa niitä palveluita, jotka ovat yhdessä sovittu. Palveluiden sisältö ja yhteiset tavoitteet tarkistetaan säännöllisesti ja niitä muutetaan joustavasti tarpeiden muuttuessa.

ES-Hoiva

"Suosittelen lämpimästi ES-Hoivaa senioreiden kotihoivapalveluiden tuottajana. Eevastiina lämpimine ja asiantuntevine hoitajineen varmistaa huolellisesti ja ammattimaisesti kaikki yksityiskohdat, minkä ansiosta sekä hoidettava että hänen lähiomaisensa tulevat huomioitua kaikin tavoin. Sen seurauksena hoidettava seniori voi elää laadukasta ja ihmisarvoista elämää ilman että lähiomaisetkaan joutuvat tarpeettoman lujille."

Sami Larste